STOTT PILATES® reformer & cadillac

Een sterke en stabiele ‘core’ is natuurlijk geen doel op zich. Het is een middel, een voorwaarde om iets anders en veel waardevollers mogelijk te maken; een lichaam dat optimaal functioneert, dat moeiteloos en zonder pijn kan bewegen. Een lichaam dat kracht kan uitoefenen zonder dat het zichzelf schade toebrengt, dat ons brengt waar we willen zijn, of dat nu naar de supermarkt is of naar de Olympische Spelen. 

De apparatuur van STOTT PILATES daagt je ‘core’ verder uit, door weerstand toe te voegen en grotere bewegingen te maken. Niemand heeft een sterke ‘core’ nodig om op de bank te zitten. Je hebt je ‘core’ nodig om te lopen, te rennen, te werpen, balanceren, vangen en zelfs om te vallen! De vijf basis-principes die je jezelf op de mat hebt eigen gemaakt, worden nu pas echt op de proef gesteld; Kun je je schouderbladen nog steeds stabiliseren wanneer je een plank maakt op een bewegend platform? 

Kan je je bekken nog steeds in neutraal houden wanneer je kracht moet zetten met je benen? Kan je je ribbenkast, nek en hoofd in positie houden, zelfs wanneer er van achteren kracht wordt uitgeoefend op je armen? 

Het prachtige van STOTT PILATES® apparatuur is dat waar deze de één in staat stelt het lichaam verder uit te dagen, het het voor een andere mogelijk maakt om oefeningen te doen die erop gericht zijn verder te rehabiliteren. Met behulp van deze apparatuur kunnen we spieren trainen die zich -door bijvoorbeeld een lichamelijke beperking- zónder de ondersteuning van de reformer of de cadillac zéér moeilijk kunnen aanspreken.