Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Algemene voorwaarden

(versie: maart 2022)

Let op: een aantal van onderstaande voorwaarden worden gewijzigd of komen te vervallen met ingang van verhuizing naar de Leidseweg. De ge-update voorwaarden worden uiterlijk in augustus 2023 gepubliceerd op deze website.

Abonnementen

 • Abonnementen gaan direct in op datum van aankoop.
 • Met de aankoop van een abonnement ga je een betalingsverplichting aan. Je kunt kiezen of je de maandelijkse kosten van je betaalrekening of van je creditcard af wilt laten schrijven. Wordt een maandelijkse betaling door je bank geweigerd (bijvoorbeeld wegens onvoldoende saldo), dan heb je voor die maand nog steeds een betalingsverplichting aan Studio C.
 • Met een abonnement kun je een beperkt aantal lessen per week boeken. De week begint op maandag en eindigt op zondag. Is de week voorbij en heb je je les(sen) niet geboekt, dan kun je deze niet meer inhalen. 
 • Wanneer je een reservering op tijd annuleert, kan je voor diezelfde week (uiterlijk zondag) een nieuwe reservering maken. Annuleer je te laat dan kun je de les niet meer inhalen.
 • Je kunt je abonnement niet voortijdig beëindigen of overdragen aan iemand anders. Alleen wanneer je wegens (ernstige) ziekte, blessure of familie-omstandigheden langer dan drie weken geen lessen kunt volgen kun je de studio verzoeken om je abonnement te pauzeren. De studio is niet verplicht je verzoek in te willigen. Je abonnement kan maximaal 4 maanden worden gepauzeerd, daarna worden zowel het abonnement als de bijbehorende betalingsverplichting hervat. Het aanvragen van het pauzeren van een abonnement kan alleen voor een periode in de toekomst en dus niet achteraf of met terugwerkende kracht.
 • Abonnementen kunnen ook gepauzeerd worden op initiatief van de studio. Dit gebeurt wanneer er (wegens ziekte van de instructeur, vakantie, feestdagen of op last van de overheid) meer dan 4 dagen achter elkaar geen lessen worden gegeven.
 • De studio is in de zomervakantie altijd minimaal 3 weken gesloten en gedurende die periode worden alle abonnementen gepauzeerd. In de kerstvakantie is de studio gesloten van kerstavond t/m 1 januari en ook dan worden alle abonnementen gepauzeerd.
 • Heb je je aangemeld voor een les en wordt die les geannuleerd (bijvoorbeeld wegens ziekte van de instructeur of omdat je de enige deelnemer bent) én ben je die week niet meer in de gelegenheid een andere les te boeken? Dan kun je dit per email of whatsapp laten weten en wordt de waarde van die les in mindering gebracht op je abonnementskosten (lees hier meer over onder ‘lessen en registratie’).

Strippenkaarten

 • De geldigheid van strippenkaarten gaat in op de datum van je eerste boeking.
 • Strippenkaarten zijn beperkt geldig. Is de strippenkaart bijna verlopen dan kun je de geldigheid tegen betaling eenmalig met 2 weken verlengen. De kosten van deze verlenging bedragen €5 voor een strippenkaart voor mat- en barre lessen en €7,50 voor een reformer- of combinatie strippenkaart. Verloopt je kaart bijna en heb je nog meerdere lessen staan, dan kun je je lessen eventueel ook opmaken door wat vaker te komen. Is de geldigheid van een strippenkaart eenmaal verlopen, dan komt het lessen-tegoed te vervallen.
 • Eenmaal betaald kunnen strippenkaarten niet worden geretourneerd/terugbetaald. Strippenkaarten zijn ook niet overdraagbaar naar iemand anders.
 • Alleen wanneer je wegens ziekte, een blessure of familie-omstandigheden langer dan drie weken geen lessen kunt volgen kun je de studio verzoeken om je resterende lessen om te zetten in een krediet. Wanneer je je lessen hervat kun je dit krediet gebruiken als korting op de aankoop van een nieuwe strippenkaart of abonnement. Het krediet wordt niet uitbetaald, is niet overdraagbaar naar iemand anders en komt na 6 maanden te vervallen. De studio is niet verplicht om je verzoek in te willigen.
 • Strippenkaarten kunnen verlengd worden op initiatief van de studio. Dit gebeurt wanneer er (wegens ziekte van de instructeur, vakantie, feestdagen of op last van de overheid) meer dan 4 dagen achter elkaar geen lessen worden gegeven.
 • De studio is in de zomervakantie minimaal 3 weken gesloten en gedurende die periode worden alle strippenkaarten overeenkomstig verlengd. In de kerstvakantie is de studio gesloten van kerstavond t/m 1 januari en ook dan worden alle strippenkaarten overeenkomstig verlengd.
 • Heb je je aangemeld voor een les en wordt die les geannuleerd (bijvoorbeeld wegens ziekte van de instructeur of omdat je de enige deelnemer bent) én ben je die week niet meer in de gelegenheid een andere les te boeken? Dan kun je dit per mail of whatsapp laten weten en wordt je strippenkaart met een week verlengd.
 • Ongebruikte strippenkaarten komen 365 dagen na aankoop automatisch te vervallen.

Lessen en registratie

Er geldt een minimum van twee deelnemers per les. Bij slechts één aanmelding behoudt de studio zich het recht voor om de les te annuleren. Cliënten die zich voor betreffende les hadden aangemeld worden hier uiterlijk 3 uur van tevoren over geïnformeerd. Wanneer je je had aangemeld voor een les die door de studio wordt geannuleerd (wegens onvoldoende deelnemers, ziekte van de instructeur of andere onvoorziene omstandigheden), en ben je niet in de gelegenheid om voor diezelfde week een andere les te boeken, laat ons dit dan direct even weten. Dan verlengen we je strippenkaart met één week of wordt de waarde van die les in mindering gebracht op je abonnementskosten.

Het standaard rooster van Studio C bestaat uit 12 mat- of barre lessen (114 plekken) en 8 reformer lessen (40 plekken). Studio C draagt er zorg voor dat er voldoende capaciteit is om lessen te volgen. Deelnemers zijn er echter zelf verantwoordelijk voor om tijdig een les te boeken op het tijdstip van hun voorkeur (dit kan al 3 maanden voorafgaand aan een les).

Annuleringsbeleid

Als cliënt ga je akkoord met ons annulerings-beleid: Voor alle groepslessen geldt een uiterlijke annuleringstermijn van 24 uur. Wanneer je je afmeldt nadat genoemde annulerings-termijn is verstreken, wordt het tegoed van die les van je strippenkaart of abonnement afgeschreven. Iedere client mag 1x per 3 maanden gebruik maken van een uitzondering op deze annuleringstermijn; voorwaarde is wel dat je je uiterlijk 3 uur van tevoren hebt afgemeld. Om gebruik te maken van de uitzonderingsregel volg je de aanwijzingen op die in de mail staan die je automatisch ontvangt na een late annulering. Heb je gebruik gemaakt van de uitzonderingsregel? Dan kun je op z’n vroegst 3 maanden later weer gebruik maken van de uitzonderingsregel.

Wanneer je je minder dan 3 uur van tevoren afmeldt of wanneer je zonder je af te melden niet verschijnt wordt het les-tegoed altijd van je strippenkaart of abonnement afgeschreven.

Wil je je afmelden maar is de annulerings-termijn verstreken? Meld je dan nog steeds netjes af. Je verliest dan wel je krediet, maar je voorkomt dat de instructeur tevergeefs op je wacht en je geeft iemand die op de wachtlijst staat de gelegenheid om je plek in te nemen.

Voor privé- en duet lessen dien je je uiterlijk 12 uur van te voren af te melden. Bij een late annulering van een privé- of duet les wordt de les voor 50% in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

Studio C is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van haar cliënten. Deelname aan de lessen is vrijwillig en op eigen risico. Bij twijfel over gezondheid of blessures is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van een arts voorafgaand aan deelname aan een les. 

Met het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden gaat de cliënt er tevens mee akkoord dat noch hij/zij, noch zijn/haar erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers een aanklacht of enige andere claim van welke aard dan ook tegen Studio C of haar instructeurs zal indienen voor persoonlijk letsel, diefstal, schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen. 

privacy statement

De persoonlijke gegevens die Studio C verwerkt zijn (indien door de client zelf verstrekt):
Voornaam, Achternaam, Adresgegevens, Geslacht, Geboortedatum, Email-adres en Telefoonnummer.
Deze persoonsgegevens worden gebruikt t.b.v. deelnemers registratie, het verzenden van bijvoorbeeld een betalingsherinnering of een annulering van een les. Via de nieuwsbrief wordt de client per email geïnformeerd over bijvoorbeeld wijzigingen van het lesrooster, van algemene voorwaarden of van openingstijden.

Bovenstaande persoons gegevens worden verwerkt door instructeurs van Studio C en worden opgeslagen in de database van het online registratiesysteem Bsport met wie wij daarover een door de AVG wettelijk vereiste Verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Gegevens die (potentiele) clienten verstrekken via het Contactformulier op onze website worden verwerkt door Hostnet, met wie Studio C ook een Verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Zowel Hostnet als Bsport hebben passende maatregelen getroffen  om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongewenste wijzigingen tegen te gaan.  

Wanneer de client aangeeft geen lessen meer te zullen volgen of wanneer een client gedurende 6 maanden geen lessen heeft gevolgd zal de deelnemer gevraagd worden of zijn/haar account mag worden verwijderd.

Clienten van Studio C hebben zelf inzage in de door Studio C gehanteerde gegevens.

Client heeft het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.