Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Algemene voorwaarden

(versie: augustus 2023)

Abonnementen

Met 10 groepslessen per week en maximaal 4 cliënten per les heeft Studio C een beperkte capaciteit. Om cliënten zoveel mogelijk een les-niveau te bieden dat aansluit bij hun ervaring en tegelijkertijd de beperkte capaciteit optimaal te benutten, werken we bij Studio C uitsluitend met vaste groepen, gereserveerde plekken en abonnementen. 

Abonnementen bij Studio C zijn voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 6 weken. De kosten van een abonnement bedragen €85 per maand, voor één les per week op een vast tijdstip. Wanneer je je abonnement hebt opgezegd komt je gereserveerde plek te vervallen. Wil je je abonnement weer hervatten, dan kunnen we niet garanderen dat er een geschikte plek voor je beschikbaar is. Abonnementen zijn niet overdraagbaar naar derden.

Met de aankoop van een abonnement ga je een betalingsverplichting aan. Je kunt kiezen of je de maandelijkse kosten van je betaalrekening of van je creditcard af wilt laten schrijven. Wordt een maandelijkse betaling door je bank geweigerd (bijvoorbeeld wegens onvoldoende saldo), dan heb je voor die maand nog steeds een betalingsverplichting aan Studio C.

Abonnementen kunnen niet op verzoek van de cliënt worden gepauzeerd. Ben je verhinderd of geblesseerd dan kun je gebruik maken van één van de regelingen onder ‘lessen en registratie’. Annuleer je de les minderdan 24 uur van tevoren, dan kun je deze niet inhalen.

Wanneer een les niet doorgaat (bijvoorbeeld wegens ziekte van de instructeur), dan wordt de waarde van deze les (€19,60) in mindering gebracht op je volgende abonnementsbetaling. 

Is de instructeur (bijvoorbeeld wegens vakantie) langere tijd afwezig, dan worden alle abonnementen gedurende deze periode gepauzeerd, wat wil zeggen dat het bedrag van de volgende abonnementsbetaling hetzelfde blijft, maar de datum van de volgende abonnementsbetaling opschuift.

Tijdens feestdagen en vakanties gaan de lessen in principe gewoon door. De studio is gesloten tussen kerst en oud & nieuw en ook in de zomervakantie wordt er minimaal 3 weken geen les gegeven, in beide gevallen worden alle abonnementen gepauzeerd. 

Privé lessen zijn op afspraak en worden op voorhand gefactureerd en betaald. Net als voor groepslessen geldt een annuleringstermijn van 24 uur van tevoren. De studio behoudt zich het recht voor om een te laat geannuleerde privé les in rekening te brengen.

Lessen en registratie

Een andere les boeken in de week ervoor of erna Wanneer je een keer niet kunt op het vaste tijdstip waarop je staat ingedeeld kun je je deelname tot uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren en mag je in de week ervoor of erna een andere les boeken. Het boeken van een les op een ander tijdstip is op basis van beschikbaarheid en we kunnen de mogelijkheid hiertoe niet garanderen. Is er geen les beschikbaar, plaats jezelf dan op de wachtlijst van één of meerdere lessen, je krijgt dan automatisch bericht wanneer een andere cliënt zich afmeldt voor die les. Je boekt je nieuwe les zelf online en zorgt ervoor dat de les waar je je voor inschrijft aansluit bij je niveau/ervaring. Bij twijfel overleg je met de instructeur. 

Een andere les boeken in een andere week Maximaal 2x per kwartaal mag je een geannuleerde les in een andere week inhalen. Dit doe je door je les (uiterlijk 24 uur van tevoren) te annuleren, de bevestigingsmail van je annulering af te wachten en dan door middel van een antwoord op die bevestigingsmail een vervangende les aan te vragen. Je krijgt dan een ‘losse les’ toegekend die je tot uiterlijk 3 maanden na toekenning kunt gebruiken om zelf online een les te boeken. Ook het boeken van een les in een andere week is op basis van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat er gedurende die 3 maanden een plek beschikbaar is in een groep die aansluit bij jouw niveau, op een tijdstip dat je schikt. 

Aansprakelijkheid

Studio C is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van haar cliënten. Deelname aan de lessen is vrijwillig en op eigen risico. Bij twijfel over gezondheid of blessures is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van een arts voorafgaand aan deelname aan een les. 

Met het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden gaat de cliënt er tevens mee akkoord dat noch hij/zij, noch zijn/haar erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers een aanklacht of enige andere claim van welke aard dan ook tegen Studio C of haar instructeurs zal indienen voor persoonlijk letsel, diefstal, schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen. 

privacy statement

De persoonlijke gegevens die Studio C verwerkt zijn (indien door de client zelf verstrekt):
Voornaam, Achternaam, Adresgegevens, Geslacht, Geboortedatum, Email-adres en Telefoonnummer.
Deze persoonsgegevens worden gebruikt t.b.v. deelnemers registratie, het verzenden van bijvoorbeeld een betalingsherinnering of een annulering van een les. Via de nieuwsbrief wordt de client per email geïnformeerd over bijvoorbeeld wijzigingen van het lesrooster, van algemene voorwaarden of van openingstijden.

Bovenstaande persoons gegevens worden verwerkt door instructeurs van Studio C en worden opgeslagen in de database van het online registratiesysteem Bsport met wie wij daarover een door de AVG wettelijk vereiste Verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Gegevens die (potentiele) clienten verstrekken via het Contactformulier op onze website worden verwerkt door Hostnet, met wie Studio C ook een Verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Zowel Hostnet als Bsport hebben passende maatregelen getroffen  om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongewenste wijzigingen tegen te gaan.  

Wanneer de client aangeeft geen lessen meer te zullen volgen of wanneer een client gedurende 6 maanden geen lessen heeft gevolgd zal de deelnemer gevraagd worden of zijn/haar account mag worden verwijderd.

Clienten van Studio C hebben zelf inzage in de door Studio C gehanteerde gegevens.

Client heeft het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.